WYBRANE USŁUGI

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej i księgowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres usług prawniczych i księgowych. 

Specjalizujemy się również w windykacji wierzytelności.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi m.in.:

  • udzielanie porad prawnych w kancelarii i w formie elektronicznej (on-line);
  • obsługa księgowa w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencja rozliczeń ryczałtowych;
  • obsługa kadrowo-płacowa;
  • sporządzanie i opiniowanie umów, porozumień, wypowiedzeń;
  • sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych;
  • opracowywanie dokumentów (m.in. z zakresu prawa pracy, aktów normatywnych wewnętrznych w tym: statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń);
  • prowadzenie negocjacji i ich organizacja;
  • rejestracja, zmiany i likwidacja podmiotów prawnych wpisanych do KRS;
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

ZAKRES USŁUG

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej, gospodarczej i księgowej podmiotów prawnych jak i osób fizycznych. Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres usług prawnych i księgowych.


Naszym klientom oferujemy obsługę w natepujących dziedzinach:

 – Gospodarczą

♦ Konstruowanie Umów dla Spółek
♦ Obsługa Rejestrowa KRS
♦ Udostępnianie adresu dla przedsiębiorców
♦ Zmiany, Likwidacje, Zawieszenia
♦ Ocena postępowań Rejestrowych
♦ Monitoring i Przyspieszenia Rejestrowe KRS

 – Księgowo Podatkową

♦ Pełna obsługa Księgowo Rachunkowa Podmiotółw gospodarczych
♦ Doradztwo Podatkowe
♦ Korygowanie Ksiąg Handlowych
♦ Audyt Księgowo Finansowy / Wewnętrzny i Zewnętrzny /

 – Prawną

♦ Prawo cywilne;
♦ Prawo gospodarcze;
♦ Prawo handlowe;
♦ Prawo podatkowe;
♦ Prawo administracyjne;
♦ Prawo pracy;
♦ Prawo rodzinne i spadkowe.