WYBRANE USŁUGI

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej i księgowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres usług prawniczych i księgowych. 

Specjalizujemy się również w windykacji wierzytelności.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi m.in.:

 • udzielanie porad prawnych w kancelarii i w formie elektronicznej (on-line);
 • obsługa księgowa w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencja rozliczeń ryczałtowych;
 • obsługa kadrowo-płacowa;
 • sporządzanie i opiniowanie umów, porozumień, wypowiedzeń;
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych;
 • opracowywanie dokumentów (m.in. z zakresu prawa pracy, aktów normatywnych wewnętrznych w tym: statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń);
 • prowadzenie negocjacji i ich organizacja;
 • rejestracja, zmiany i likwidacja podmiotów prawnych wpisanych do KRS;
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

OFERTA

Mocną stroną naszej działalności jest łączenie usług prawnych z dziedziną rachunkowej obsługi podmiotów gospodarczych. Dzięki temu możemy zapewnić bezproblemowe działanie firmy w otoczeniu formalno-prawnym.

Działamy na podstawie licencji Ministerstwa Finansów uprawniającej do prowadzenia ksiąg handlowych nr 17825/2007

Świadczymy pełen zakres usług księgowych:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych;
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR);
 • Prowadzenie ewidencji rozliczeń ryczałtowych.
 • Kadry i Płace.

 

Sporządzamy deklaracje, sprawozdania i wnioski do urzędów.

Uzyskiwanie zaświadczeń z US, ZUS i KRK dla przedsiębiorców.

Prowadzimy kompleksową obsługę kadrowo – płacową.

Zapewniamy całodobowy dostęp on-line do dokumentów i stanu rozliczeń klienta.