Kontakt

Kancelaria Czerniakowska Sp.z o.o.
ul. Czerniakowska 145 lok. 1
00-453 Warszawa


Info Centrala
888 602 603
tel. 22 490 35 45
tel. 22 841 20 26
tel./fax 22 841 09 96

e-mail:    recepcja@kancelariaczerniakowska.plWybrane usługi

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej i księgowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres usług prawniczych i księgowych. 

Specjalizujemy się również w windykacji wierzytelności.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi m.in.:

  •  udzielanie porad prawnych w kancelarii i w formie elektronicznej (on-line);
  • obsługa księgowa w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencja rozliczeń ryczałtowych;
  • obsługa kadrowo-płacowa;
  •  sporządzanie i opiniowanie umów, porozumień, wypowiedzeń;
  • sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych;
  • opracowywanie dokumentów (m.in. z zakresu prawa pracy, aktów normatywnych wewnętrznych w tym: statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń);
  • prowadzenie negocjacji i ich organizacja;
  • rejestracja, zmiany i likwidacja podmiotów prawnych wpisanych do KRS;
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.